Інженерно-геологічні вишукування для будівництва

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (4 Голосов)
Геологія
бульвар Дружбы Народов, 4/6 01103 Киев +38 044 361 19 22

Геологія - під інженерно-геологічними дослідженнями (рос. инженерно-геологические изыскания) мається на увазі комплексне вивчення геологічних особливостей ділянки, відведеної під будівництво. Згідно з вимогами «Інженерно-геологічні вишукування для будівництва (рос. инженерно-геологические изыскания для строительства)» інформація, отримана в результаті геологічних робіт, є основою для розробки проектної документації.

Геологічні вишукування (рос. геологические изыскания) дають можливість технічного обґрунтування доцільності та принципової можливості будівництва в умовах конкретної місцевості на стадії проектування. При необхідності попередньої оцінки економічної доцільності будівництва в заданому районі, інженерно-геологічні вишукування є обов'язковим етапом передпроектної підготовки.

У ході геологічних вишукувань визначаються особливості рел’єфу і гідрологічного режиму району майбутньої забудови, вивченню підлягає механічний склад грунту. На підставі отриманих даних складаються тектонічна і сейсмологічна характеристики території, а також прогноз ймовірної зміни в протіканні геоморфологічних, гідрологічних та інших процесів внаслідок впливу збудованого об’єкта. Всебічне інженерно-геологічне дослідження (рос. инженерно-геологическое исследование) району майбутньої забудови має ключове значення в плануванні забудови і проводиться на етапі передпроектної підготовки.

Інженерно-геологічні вишукування (рос. инженерно-геологические изыскания) проводяться для визначення надійності ділянки, відведеної під будівництво, безпосередньо перед початком проектування фундаменту майбутнього об’єкта. Вибір типу фундаменту і подальше проектування проводиться на підставі даних про фізико-хімічні властивості ґрунту і гідрологічні режими ділянки (зокрема, про рівень стояння грунтових вод). При нестачі або повній відсутності даних геологічних вишукувань зростає ймовірність інженерних помилок під час проектування. Неправильно спроектований фундамент згодом може стати причиною деформації і передчасного руйнування зведеного будинку.

Зведення нових об'єктів в межах міста часто здійснюється поряд з існуючою забудовою. Будівництво може спричинити незворотні зміни геоморфологічних процесів на суміжних ділянках і привести до деформацій існуючих будівель. Ситуація посилюється тим, що підземний простір нових об'єктів часто задіюється для облаштування торгових площ або паркінгів. Реконструкція існуючих будівель часто сполучена з збільшенням навантаження на фундамент. Ці особливості міської забудови вимагають особливо ретельного підходу до вивчення місця майбутнього будівництва і вибору ділянки, що відповідає всім вимогам безпеки.

Інженерно-геологічні вишукування (рос. инженерно-геологические изыскания) включають в себе цілий ряд досліджень:

  • аналіз архівних матеріалів про аналогічні дослідження в районі майбутнього будівництва (якщо такі є);
  • буріння інженерно-геологічних свердловин;
  • відбір проб ґрунту і води для лабораторних досліджень хімічних і фізико-механічних властивостей;
  • геофізичне обстеження для виявлення ділянок з несприятливими геологічними характеристиками, виявлення підземних трас, комунікацій та інших об’єктів;
  • вивчення геологічної будови території, відведеної під будівництво;
  • вивчення гідрологічного режиму, складу ґрунтових вод і особливостей грунтів в заданому районі;
  • виявлення існуючих і потенційно можливих процесів, які становлять небезпеку для будівництва і подальшої експлуатації об’єкта;
  • геодезичну прив’язку проектуємого об’єкта і супутніх інженерних виробок до місцевості.

Геологічні вишукування (рос. геологические изыскания) дозволяють отримати дані, на підставі яких складається технічний звіт.

Аналіз архівних матеріалів про геологічні дослідження (рос. геологические исследования) на ділянці майбутнього будівництва. Наявність даних раніше зроблених досліджень району майбутньої забудови дає можливість більш точного опису поточних геологічних процесів. Уявлення про динаміку змін геологічної будови ділянки та її гідрологічного режиму необхідно для прогнозування подальших змін геологічної активності з урахуванням впливу проектуємого об’єкта.

Буріння геологічних свердловин (рос. бурение геологических скважин), відбір проб і лабораторні дослідження. Буріння свердловин (рос. бурение скважин) проводиться для забору проб грунту на різній глибині для подальшого лабораторного дослідження. У лабораторії проводиться аналіз фізико-хімічних властивостей грунту, зокрема, його обмінної і поглинальної здатності, усадки, набухання, осмосу і дифузії, корозійної активності і деяких інших.

Геофізичні роботи для виявлення геологічно несприятливих ділянок, а також підземних комунікацій та інших об’єктів можуть проводитися шляхом аналізу архівних даних або інструментальними методами.

Вивчення гідрологічного режиму ділянки (рос. изучение гидрологического режима участка) , складу ґрунтових вод і характеристик грунтів. Метою досліджень є вивчення змін водного об’єкту, що знаходиться в районі запланованого будівництва під впливом природних і антропогенних факторів. У ході досліджень вивчається динаміка зміни русла, рівня, складу і температури води.

Вивчення геологічної будови району, в якому проводитимуться будівельні роботи включає в себе комплексний аналіз грунту для отримання даних про хімічний склад ґрунту та визначення геотектонічної платформи. Отримані дані про особливості геологічної будови ділянки та існуючого гідрологічного режиму використовуються для формування статистики руйнівних процесів, що ускладнюють зведення об’єкта і представляють потенційну небезпеку для його експлуатації. Статистика в свою чергу служить основою для прогнозу подальшого розвитку виявлених і можливого виникнення що раніше не зафіксованих геологічних процесів.

Геодезична прив’язка об’єкта і супутніх інженерних виробок до місцевості необхідна для максимальної точності геодезичних вишукувань щодо опорних пунктів на місцевості.

Фізико-хімічні характеристики грунту і грунтів зводяться в таблиці, які разом з топографічним планом додаються до технічного звіту про проведені геологічні роботи. Звіт складається на основі нормативних документів, що регламентують обсяг робіт.

Для проведення інженерно-геологічних вишукувань (рос. проведение инженерно-геологических изысканий) в рамках передпроектної підготовки будівництва замовник надає технічне завдання, а також топографічний план ділянки, відведеної під будівництво з позначеними підземними комунікаціями і контурами майбутнього об’єкта. На підставі поданих документів складається програма геологічних вишукувань (рос. программа геологических изысканий), відповідно до якої виконується весь комплекс досліджень.

У розпорядженні наших фахівців геологів є бурове устаткування, а також лабораторія, повністю укомплектована всім необхідним для виконання досліджень. Таким чином наша компанія може гарантувати високу якість дослідження при його доступній вартості.